over intimiteit en erotiek (1)

Liefde en lust, het zijn twee woorden die zo zwaar beladen zijn dat ik ze graag zou willen vervangen door intimiteit en erotiek. Intimiteit en erotiek zijn mooi van elkaar onderscheiden (ook neurofysiologisch zijn het twee mooi onderscheiden processen) en ze zeggen voor mij duidelijker waar het om gaat. Liefde kan ook om vriendschapsliefde gaan, of om liefde voor je kind. Terwijl je bij intimiteit eerder denkt aan de liefde die beleefd wordt binnen een koppel. En lust, lust roept meer een spanning op, een drang, iets dierlijks, terwijl erotiek juist het menselijke aspect van verlangen en fantaseren evoceert. Perfect dus: intimiteit en erotiek.

Waarom ben ik eigenlijk zo gefascineerd door erotiek? Uiteraard heb ik over die vraag al veel nagedacht. En ik ben tot een soort van antwoord gekomen: omdat ik echt geloof dat erotiek de spil is van een goede relatie. Wat is erotiek? Wat is intimiteit? En waarin verschillen ze zo fundamenteel van elkaar? En vooral: waarom is erotiek zo belangrijk? Op die vragen heb ik een paar antwoorden geformuleerd, die ik hier op mijn blog met jullie ga delen.